Gaukite 20% nuolaidą! arrow_drop_up
dovanokis.lt

Item has been added

()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
Nupirko Dovanų kuponas👏
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
()
prieš check_circlePatikrintas
Pereiti prie turinio

Sekite mus!

😍 Stebink ir dovanok dovanas be jokios priežasties! 🎁

😲Garantuotas WOW efektas 👍

🚚 Nemokamas pristatymas užsakymams virš 60,00 € 🌐

Prenumeruokite mūsų TikTok paskyrą 👉 Prenumeruoti

Prisijunkite prie mūsų Instagram 👉 Prisijungti

Susisiekite su mumis

Sąlygos ir nuostatos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės svetainėje. Perkant elektroninėje parduotuvėje Taisyklės galioja užsakymo pateikimo metu.

1.3. Jūs turite teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų tik su tėvų ar globėjų sutikimu, išskyrus atvejus, kai jie dirba savarankiškai;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjas, tvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad pagal 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavo prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir susipažino su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ( žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, apmokėjimo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje, gali:

2.1.1. registruodamasis šioje elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1. Taisyklėse numatyta tvarka atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose turi būti nurodyti Pirkėjo asmens duomenys, būtini tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris ir el. elektroninio pašto adresas.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, kad 2.2. 1 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu siųsti informaciją, reikalingą užsakymui įvykdyti.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šiose Taisyklėse ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties su elektronine parduotuve ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus už prekę arba pakeisti prekę kokybiška tik nustačius defektą. Kitu atveju, pagal LR ūkio ministro įsakymo dėl daiktų grąžinimo ir keitimo 17 punktą, prekės grąžinamos arba keičiamos tik Pardavėjui sutikus. Pirkėjas, pirkdamas paslaugas, gali reikalauti grąžinti pinigus už paslaugą tik tuo atveju, jei paslauga nebuvo suteikta dėl Pardavėjo kaltės, kitu atveju pinigai už paslaugas negrąžinami, nebent Pardavėjas nuspręstų kitaip.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir paslaugas bei sumokėti už jas sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registracija.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir suteikti įsigytas paslaugas.

5. Prekių užsakymas, kainos, apmokėjimo tvarka, terminai.

5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

5.3. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos Eurais su PVM.

5.4. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš elektroninėje parduotuvėje nurodytų būdų:

5.4.1 Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaityti galima eurais. Mokėjimai apdorojami naudojant MakeCommerce.lt mokėjimo platformą.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats prekių priimti negali, o prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), o prekes galima išsiųsti registruotu paštu (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).

6.4. Pardavėjas prekes pristato Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas sandėlyje neturi reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl pristatymo sąlygų.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių. pardavėjas.

6.6. Pirkėjas visais atvejais privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sudaužytoje ar kitaip pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje yra neužsakytų prekių ar jų neteisingas kiekis, nepilna prekių komplektacija.

6.7. Visais atvejais pirkėjas, pristatydamas pastebėjęs pakuotės pažeidimus, savo pastabas privalo nurodyti kurjerio pateiktame pristatymo dokumente arba surašyti atskirą šių pažeidimų aktą. Pirkėjas tai turi padaryti dalyvaujant kurjeriui. To nepadarius, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nenurodė kurjerio pristatymo dokumente.

6.8. Pirkėjui įsigijus paslaugą, pirkėjo nurodytu el.paštu paštu bus išsiųstas užsakymo patvirtinimas.

6.9. Perkant virš 60eur. Nemokamas pristatymas.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės ar paslaugos duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479.

8.2. Vadovaudamasis taisyklėmis, Pardavėjas sutinka pakeisti prekę kokybiška arba grąžinti pinigus už prekę tik nustačius defektą.

8.3. Pirkėjui įsigijus paslaugą, pinigai už šią paslaugą grąžinami, jei paslauga nesuteikiama dėl Pardavėjo ar Pardavėjo tiekėjo kaltės, jeigu pardavėjas nenusprendžia kitaip.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas registracijos formoje nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už pasekmes ir įgyja teisę reikalauti atlyginti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir Pirkėjo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. interneto svetainėse, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Žalos atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginę žalą.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje gali inicijuoti įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar atšaukimas galioja tik iš anksto, t. y. nuo jų įvykdymo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto svetainės skiltyje „Apie mus“ nurodytais telefonais ir elektroniniu paštu. pašto adresus.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto tinklo, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklo gedimų.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Raskite mus "Instagram"

Pasidalinkite jūsų emocijomis su mumis, pamininėdami @dovanokis.lt savo istorijose ir publikacijose